Overlay handvatten

Bijna 100.000 jongeren waren eind 2021 halfwees. Jaarlijks verliezen ruim 12.000 jongeren een ouder.(2021, CBS) Dit gemis ondergaan jongeren vaak in eenzaamheid. Door vrienden en omgeving worden ze niet goed begrepen omdat rouw nu eenmaal een complex en gevoelig thema...